Odborná poradna

Jaký musí být podkladní terén ?

Podloží musí být stabilní, pevné a zbavené ostrých hran (kamenů, kořenů, apod.) a jiných nečistot. Čím rovnější a hladší podklad, tím lepší výsledný estetický dojem. Jako poslední vrstva pod umělým trávníkem se doporučuje 20 -30 mm drceného kameniva velikosti zrna cca 0,5 – 2 mm.
Taktéž je možno provést pokládku na tvrdé, rovné podloží (beton, dlažba, apod.).

Čím stříhat, nebo řezat pás umělého trávníku?

Řezání se provádí odlamovacím nožem.

Jaká je životnost umělého trávníku ?

Životnost umělého trávníku je 10 – 15 let, dle míry zatížení.

Jaká je záruka na umělou trávu ?

Záruka při správném položení je 5 roků.

V jakých klimatických podmínkách je možno provádět pokládku ?

Pokládku neprovádějte při teplotách nižších než +10°C a za deště.

Jak čistit povrch umělého trávníku ?

Čistění se provádí běžnou domácí čistící technikou (vysavač, apod.), nebo proudem vody.

Nemůžu poškodit umělý trávník čistícími prostředky, nebo chemikáliemi ?

Žádné z běžně používaných domácích chemikálií nepoškozují umělý trávník.

Nemůže se trávník poškodit vysokou letní, nebo nízkou zimní teplotou ?

Umělý trávník je odolný vůči klimatickým podmínkám v rámci střední Evropy.

Jak postupovat v případě, že pokládáme větší plochu a je nutno spojit více rolí umělého trávníku?

Pro pokládku doporučujeme umělý trávník slepit lepící páskou. Pro kvalitní a bezproblémové slepení je vhodné plochy spoje přitlačit